Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

"ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ" (Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, έκδ. 1895)

Στην αριστερή στήλη του ιστολογίου μας παραθέτουμε μιά παλιά (1895) έκδοση του όντως ψυχοφέλιμου βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσουμε και να μάθουμε πώς πρέπει να εξομολογούμαστε, αλλά και οι Πνευματικοί να μάθουν πως πρέπει να εξομολογούν.

Μπορείτε να το διαβάσετε, να το κατεβάσετε και εάν επιθυμείτε να το τυπώσετε. 
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5+%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A5&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=term&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&display_mode=detail&ioffset=1&offset=5&number=1&keep_number=10&old_offset=1&search_help=detail1 σχόλιο: